Wizja i misja szkoły

Pomagamy uczniom w odkrywaniu ich własnych uzdolnień i mocnych stron. Wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań oraz towarzyszymy im w procesie nauki o świecie i w poznawaniu siebie.

Chcemy, aby absolwent naszej szkoły wyróżniał się zestawem kluczowych cech, które nazwaliśmy „Zasadą 6K”.

Uczeń na 6K jest:

 1. Kompetentny: posiada szeroką wiedzę i zestaw umiejętności pozwalający skutecznie z niej korzystać
 2. Kreatywny: myśli nieszablonowo, jest pomysłowy, otwarty, łączy umiejętności z różnych dziedzin wiedzy
 3. Krytycznie myślący: umie szukać wiarygodnej informacji, jest dociekliwy, gotowy na popełnianie błędów w procesie nauki i na konstruktywną krytykę
 4. Kooperatywny: umie pracować w zespole, jest odpowiedzialny za przydzielone mu zadania, chętnie podejmuje różne role mając na celu dobro grupy, dąży do konsensusu
 5. Komunikatywny: umie słuchać, umie precyzyjnie wyrażać własne myśli i emocje, praktykuje porozumienie bez przemocy
 6. Kulturalny: uczciwy, empatyczny, tolerancyjny, szanujący godność i własność innych osób

UCZEŃ na 6K!

Wizja szkoły

Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną. Zapewniamy opiekę kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
Koncentrujemy się na rozwoju intelektualnym, społecznym i emocjonalnym dziecka. Proponujemy
bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.
Uczymy dzieci samodzielnego i twórczego myślenia. Wychowujemy uczniów w oparciu o poszanowanie
wartości oraz szacunek do siebie i drugiego człowieka.

Misja szkoły

 • Kierujemy się dobrem uczniów, dążymy do pełnego rozwoju ich osobowości, kształtujemy w nich właściwą postawę moralną, uczymy odpowiedzialności
 • Rozbudzamy ciekawość uczniów, ich chęć do nauki i poznania: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem”
 • Uczymy dzieci samodzielnego i logicznego myślenia, zadawania pytań i wyciągania wniosków
 • Dajemy wszystkim uczniom dobre podstawy oraz znajdujemy talenty, rozwijamy indywidualne uzdolnienia i umiejętności
 • Uczymy dzieci samodyscypliny, porządku, konsekwencji, planowania, przekładania pomysłu na działanie.
 • Dbamy o aktywność fizyczną, zachęcamy do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia