Jak uczymy?

Jesteśmy szkołą, która stawia na wszechstronny rozwój ucznia, rozwijamy talenty i otaczamy uwagą wszystkich  podopiecznych. Program nauczania w Koperniku jest znacznie rozszerzony w stosunku do obowiązującej postawy programowej, rozszerzony zarówno o ilość godzin lekcyjnych jak i o przedmioty niespotykane dotąd w polskich szkołach, takie jak inteligencja emocjonalna, szalony naukowiec, czy szachy.

Przedszkole KIDI to przedszkole, w którym za cel stawiamy sobie szczęśliwe dzieciństwo Państwa dzieci. To miejsce przyjazne, otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

Uczniowie mogą po lekcjach rozwijać swoje własne pasje na kołach zainteresowań, takich jak gry logiczne, rękodzieło czy kółko historyczne lub na zajęciach dodatkowych, np. robotyka, karate, piłka nożna itp.

Pracujemy w małych grupach, dzięki czemu, możemy sobie pozwolić na pracę projektową, na wprowadzenie, rozszerzenie i utrwalenie materiału na lekcji, bez konieczności zadawania obszernych prac domowych.

Większość prac domowych, uczniowie robią w szkole pod okiem nauczycieli, w specjalnie do tego wyznaczonym czasie, tzw. „odrabianki„. Dzięki temu po powrocie do domu wolny wieczór mogą spędzić z rodzicami.

Nauka przez działanie, praca w grupie, „burza mózgów”, inicjowanie problemu, planowanie działań, wykonanie i prezentacja przed gronem osób,  ocena danego przedsięwzięcia. Pracując w taki sposób mamy pewność, że uczeń porządkuje i pogłębia wiedzę z zajęć, staje się samodzielny, współodpowiedzialny, rozwiązuje problemy, rozwija umiejętność pozyskiwania i opracowywania informacji, ćwiczy kreatywność i elementy wystąpień publicznych, dokonuje samooceny.

Oprócz edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, czy społecznej, już od pierwszej klasy rozwijamy u dzieci zdolności muzyczne. Muzyka wyostrza wrażliwość, rozwija wyobraźnię, kształtuje emocjonalność i osobowość, zaspokaja potrzebę ekspresji. Muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – w myśl tej zasady na lekcjach wychowania fizycznego motywujemy uczniów do wysiłku, wytrwałości, rozwijamy umiejętność gier zespołowych.  To ważny element rozwoju każdego ucznia. Uczniowie ćwiczą na sali rekreacyjnej, boisku szkolnym, jeżdżą na basen a zimą również na lodowisko.

Kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są żywe, ciekawe i urozmaicone. Uczymy dzieci kultury krajów anglojęzycznych, pokazujemy praktyczne zastosowanie języka, uczniowie zawierają znajomości ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i prowadzą z nimi korespondencję.

Wiemy jak sprawić, aby nauka była ciekawa i przyjemna. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na ogólnopolskich konkursach języka angielskiego, międzynarodowych konkursach matematycznych oraz międzyszkolnych olimpiadach sportowych.

Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną, zorientowaną na ucznia. Zapewniamy opiekę kompetentnych, życzliwych, ale i wymagających nauczycieli. W Koperniku rozwijamy talenty, nie uśredniamy, rozwijamy w dzieciach ciekawość oraz pasję do nauki i zdobywania wiedzy. Najważniejsze atuty naszej szkoły to:

  • wysoki poziom nauczania, w wyniku którego zapewniamy wysoki rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka już od pierwszej klasy. Uczymy dzieci samodzielnie i twórczo myśleć, umieć krytycznie analizować docierające informacje, posiadać własne marzenia i umieć je realizować.
  • bezpieczeństwo, rozumiane, jako stworzenie takich warunków dziecku, aby czuło się tu bezpiecznie, przyjaźnie i chętnie przychodziło do szkoły. Nasza szkoła jest wolna od przemocy fizycznej i psychicznej, która może się zdarzać wśród dzieci w dużych placówkach. Uczniowie już od pierwszej klasy uczeni są empatii, tolerancji, poszanowania opinii innych oraz prawa do własnego zdania
  • wychowanie w poszanowaniu wartości, w oparciu o szacunek do siebie i drugiego człowieka. Pracujemy w taki sposób, aby nasi uczniowie byli świadomi swego pochodzenia, szanowali tradycje i kulturę, zwracali uwagę na potrzebujących, mieli świadomość tego, że każdy człowiek jest w stanie nawet przez drobne działania zmieniać świat wokół siebie.

Wierzymy, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, tradycyjne wartości przekazywane uczniom są stabilnym fundamentem.

Zobacz również nasze przedszkole

Przedszkole KIDI to przedszkole, w którym za cel stawiamy sobie szczęśliwe dzieciństwo Państwa dzieci. To miejsce przyjazne, otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.