Formularz zgłoszenia

  Dane dziecka

  Imiona dziecka (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  Pesel (wymagane)
  Data urodzenia (rrrr-mm-dd)(wymagane)
  Miejsce urodzenia (wymagane)
  Adres zamieszkania:(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) (wymagane)
  Adres zameldowania: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) (wymagane)
  Nazwa i adres szkoły, w której dziecko powinno spełniać obowiązek szkolny (w miejscu zameldowania):


  Dane matki

  Imię (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  Pesel (wymagane)
  Numer dowodu osobistego (wymagane)
  Adres zamieszkania:(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) (wymagane)
  Numer telefonu (wymagane)
  Adres e-mail
  Nazwa zakładu pracy
  Adres zakładu pracy
  Wykonywany zawód

  Dane ojca

  Imię (wymagane)
  Nazwisko (wymagane)
  Pesel (wymagane)
  Numer dowodu osobistego (wymagane)
  Adres zamieszkania:(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) (wymagane)
  Numer telefonu (wymagane)
  Adres e-mail
  Nazwa zakładu pracy
  Adres zakładu pracy
  Wykonywany zawód

  Osoby upoważnione do odbioru dziecka

  • 1.(Imię, nazwisko, nr. dowodu osobistego)
  • 2.(Imię, nazwisko, nr. dowodu osobistego)
  • 3.(Imię, nazwisko, nr. dowodu osobistego)

  Informacje dodatkowe

  Czy dziecko jest leworęczne?
  Czy dziecko jest alergikiem?
  Jeżeli dziecko jest alergikiem prosimy o wyszczególnienie alergenów:
  Czy dziecko ma rodzeństwo?
  Informacja o rodzeństwie (ilość, rok urodzenia rodzeństwa)

  Kontakt ze szkołą

  Adresy email do kontaktu z nauczycielami i sekretariatem szkoły:

  1. Email
  2. Email
  Czy chcą Państwo otrzymywać newsletter z wydarzeniami ze szkoły?
  Akceptuję Politykę Prywatności