Dyrektor szkoły
Leszek Sankowski

Dyrektor i założyciel szkoły. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Elektronika), Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka i Zarządzania Oświatą),  SGGW (Informatyka i Technologie Informacyjne), Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Pedagogiczny (Pedagogika).

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, jego hobby to żeglarstwo i narciarstwo.

Świadomy tego, że dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci do zawodów, jakich jeszcze nie znamy, że rolą szkoły jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kreatywności dziecka, uczenie uczniów jak się uczyć, budowanie postawy wiary w siebie, otwartości i gotowości na wyzwania w dynamicznie zmieniającym się świecie.


Beata Patrzykąt-Owczarek
Psycholog Szkoły, nauczyciel inteligencji emocjonalnej
Beata Patrzykąt – Owczarek

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii), Akademii Pedagogiki Specjalnej (Oligofrenopedagogika na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, nauczyciel dyplomowany, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI

 


Wychowawca klas 1-3
Jan Kaliszewski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej – Psychopedagogika Kreatywności oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M. Montessori.
Dydaktyk, cierpliwy wychowawca, sportowiec, muzyk, propagator twórczej edukacji, metod aktywizujących w nauczaniu, współtwórca materiałów dydaktycznych.


Wychowawca klas 1-3, Nauczyciel geografii
Agata Paszko

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doskonale odnajduje się jako w pracy z dziećmi 1-3 jako troskliwy wychowawca, jak również ze starszą „młodzieżą” ucząc ich geografii. Uczy w sposób twórczy, kreatywny, zwolenniczka zajęć dydaktycznych w terenie oraz pracy grupowej.


Małgorzata Marchlewska
nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Marchlewska

Nauczanie angielskiego przez taniec, śpiew, ruch, odgrywanie scenek to jej specjalność. Zaraża dzieci pasją i radością płynącą z poznawania angielskiego. Uczniowie nie czują, że są na lekcji, bo każde zajęcia to dla nich nowa przygoda.
Specjalistka od wczesnej aktywizacji języka u dzieci,  animatorka zabaw dla dzieci, terapeutka muzyką ludową i ruchem.


Agata Klein-Kowalska
Nauczyciel języka angielskiego
Agata Klein-Kowalska
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel propagujący metody aktywizujące, dynamiczne, naukę poprzez ruch, działanie, gry, odgrywanie scenek. Urozmaica naukę wykorzystując platformy multimedialne i internetowe, stawia na konwersacje.

Paulina Leszko
Nauczyciel języka angielskiego
Paulina Leszko

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Lingwistyka Stosowana oraz Filologia angielska. Posiada doświadczenie w pracy z grupami w wieku od 4 lat wzwyż a także z osobami dorosłymi. Ma świetny kontakt z dziećmi, jej lekcje są dynamiczne, aktywne i wypełnione treścią. Nauczyciel komunikatywny i angażujący uczniów do pracy ciekawą formą i niekonwencjonalnymi sposobami prowadzenia lekcji.


Agnieszka Kukułka
Nauczyciel historii, WOS
Agnieszka Kukułka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kilku kierunków, m.in. edukacji wczesnoszkolnej, filologii polskiej, historii. Prowadzi historię w jęz. angielskim, ma szerokie zainteresowania, które wykorzystuje na co dzień w pracy, np. literatura, teatr, języki obce.


Nauczyciel jęz. polskiego i plastyki
Aleksandra Grzyb

 

Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Nauczyciel z duszą artystyczną, ukończyła szkołę artystyczną o specjalności techniki rzeźbiarskie i formy użytkowe, specjalizowała się w ceramice, pracowała też jako redaktor i autor tekstów w pismach parentingowych o tematyce wychowania i psychologii dziecięcej.

 


Beata Siwicka
Nauczyciel jęz. polskiego
Beata Siwicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony polonista, rozbudzający ciekawość, aktywizujący, rozwijający u uczniów kulturę języka. Od wielu lat prowadzi teatr, z sukcesem wystawia szkolne sztuki teatralne. Wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich.


Marek Butryn
Nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
Marek Butryn

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Matematyk, fizyk, informatyk, nauczyciel posiadający szerokie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Poprowadził wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich z matematyki, fizyki, informatyki.


Dorota Wiśniewska
Nauczyciel matematyki
Dorota Wiśniewska

Propagator aktywnych metod nauczania, trener  matematyki montessori i warsztatowiec z wieloletnim doświadczeniem. Naucza w sposób interesujący, kreatywny i nieszablonowy. Potrafi zaciekawić uczniów matematyką w taki sposób, że uczniowie często mówią „lubię matmę”.


Marcin Siuchno
Nauczyciel przyrody, chemii, biologii, techniki
Marcin Siuchno

Absolwent biologii na SGGW. Ekspert ornitolog, autor artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych, scenariuszy zajęć i pomocy naukowych. Od kilku lat zajmuje się zawodowo edukacją dzieci i młodzieży, prowadzi również kolonie przyrodnicze i szkolenia z zagadnień edukacji przyrodniczej. Interesuje się naukami ścisłymi. Jego zajęcia są bardzo widowiskowe i długo pozostają w pamięci uczniów. Kto nie chciałby własnoręcznie wykonać wybuchającego wulkanu lub zobaczyć jak wygląda mały owad pod mikroskopem. Lekcje z Panem Marcinem to wstęp do wielkiej nauki.


Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak

Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej. Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie. Jej lekcje to również taniec współczesny, klasyczny i ludowy, śpiew i umuzykalnienie. Od wielu lat z sukcesem prowadzi zajęcia z dziećmi rozwijając w nich wrażliwość muzyczną i wydobywając ukryte zdolności.


Gulmaro Diaz
Nauczyciel jęz. hiszpańskiego
Federico Gulmaro Diaz Camones

Native speaker już na dobre zadomowiony w Polsce, inżynier, absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej, który zmienił profesję i robi to, co lubi najbardziej. Lubiany przez uczniów, prywatnie ojciec dwójki dzieci.


Nauczyciel wychowania fizycznego
Roman Świerlikowski

Wszechstronny nauczyciel w-f, wychowawca, trener piłki nożnej. Ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą.


Ewa Lasota
opiekun świetlicy
Ewa Lasota

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uzdolnienia plastyczne realizuje w zakresie zdobnictwa, odnawianiu starych przedmiotów, decoupage, pracach manualnych z dziećmi.


Robert Zyśk
Nauczyciel religii
Ks. Robert Zyśk

Ukończył studia wyższe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Znany również, jako Ksiądz Wikary z pobliskiej parafii w Kędzierówce, bardzo lubiany przez dzieci. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, gdzie uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego


Agnieszka Adamowicz
Sekretarz szkoły
Agnieszka Adamowicz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, posiada duże doświadczenie w pracach administracyjno-biurowych, osoba kontaktowa, ciepła i komunikatywna.