Dyrektor szkoły
Leszek Sankowski

Dyrektor i założyciel szkoły. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Elektronika), Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka i Zarządzania Oświatą),  SGGW (Informatyka i Technologie Informacyjne), Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Pedagogiczny (Pedagogika).

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, jego hobby to żeglarstwo i narciarstwo.

Świadomy tego, że dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci do zawodów, jakich jeszcze nie znamy, że rolą szkoły jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kreatywności dziecka, uczenie uczniów jak się uczyć, budowanie postawy wiary w siebie, otwartości i gotowości na wyzwania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Preferuje edukacje przez działanie, przez doświadczenie, przez auto-motywację ucznia.

„Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem, winien zostać uczniem w czymś innym.”

Gerhart Haupmtmann


Wychowawca klas I-III, prowadzi nadzór pedagogiczny w szkole
Agnieszka Dec

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki ze specjalnością kształcenie zintegrowane na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Warszawie, jak również wiele innych form doskonalenia zawodowego.  Nauczyciel mianowany. Pedagog z ogromnym doświadczeniem i bogatym warsztatem pracy. Rozpoznaje indywidualne potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych oraz rozwija ich twórczość i talenty. Wychowawca, który potrafi rozwiązywać trudne sytuacje, a także uczy radzenia sobie z nimi uczniów. Ceni dobrą współpracę z gronem pedagogicznym, uczniami oraz ich rodzicami. Osoba konsekwentna, wymagająca, ale jednocześnie dbająca o przyjazną atmosferę.


Nauczyciel jęz. polskiego
Ewelina Ferenc-Gołaszewska

Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydz. humanistyczny, filologia polska) oraz Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Uzyskała dyplom w zakresie edukacji teatralnej. Energia, kreatywność, dociekliwość i poczucie odpowiedzialności to jej kluczowe cechy, które przekłada na uczniów. Prowadzi również teatr i koło dziennikarskie.


Wychowawca klas I-III
Olga Niewiadomska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku pedagogika ogólna. Do pracy z dziećmi podchodzi z dużym entuzjazmem a zawód nauczyciela traktuje jak rodzaj misji. Nauczyciel potrafiący stworzyć ciepłą i serdeczną atmosferę, w której uczniowie mają poczucie, że szkoła to nie tylko obowiązki, ale również miejsce, gdzie mogą aktywnie i kreatywnie spędzać czas.


Mariusz Tkaczyk
Wychowawca klas I-III, nauczyciel historii, instruktor szachowy
Mariusz Tkaczyk

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny (Nauczanie Początkowe i Terapia Pedagogiczna) oraz Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny (kierunek Historia). Nauczyciel wszechstronny.  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historyk, trener i instruktor szachowy, mający na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. Mistrzostwa Polski z dziećmi do lat 10. Miłośnik gier logicznych, potrafi rozwijać mocne strony i prowadzić do sukcesu również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Wychowawca klas I-III
Anna Piersa

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna oraz Studia Podyplomowe w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy.

Osoba energiczna i zdecydowana. Doświadczony, twórczy i efektywny nauczyciel. Doskonale potrafi dostosować się do możliwości i tempa pracy uczniów, połączyć naukę z zabawą, sprawić, że dzieci łatwo pokonują trudności i rozwijają swoje mocne strony.


Monika Wieteska
Nauczyciel języka angielskiego
Monika Wieteska
Nauczyciel jęz. angielskiego z 18 letnim doświadczeniem. Pracowała w Szkole Podstawowej jako nauczyciel, w szkołach językowych jako lektor i metodyk języka angielskiego. Prowadziła rozmowy kwalifikacyjne z lektorami, hospitowała zajęcia oraz w prowadziła konsultacje metodyczne.
Jej zainteresowania to psychologia i zagadnienia społeczne.

Sylwia Weżgowiec
Nauczyciel wychowania fizycznego
Sylwia Weżgowiec

Ukończyła studia na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, posiada tytuł trenera drugiej klasy w pływaniu, tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness oraz tytuł Instruktora kulturystyki. Nauczyciel mianowany. Z wielką pasją i zaangażowaniem zaraża uczniów sportem. Prowadzi zajęcia w sposób urozmaicony, ciekawy i pomysłowy, dzięki czemu uczniowie chętnie biorą aktywny udział w lekcjach w-f.


Nauczyciel Inteligencji Emocjonalnej, filozofii, psycholog szkolny
Beata Patrzykąt – Owczarek

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii), Akademii Pedagogiki Specjalnej (Oligofrenopedagogika na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, nauczyciel dyplomowany, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI

 


Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak

Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej. Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie. Jej lekcje to również taniec współczesny, klasyczny i ludowy, śpiew i umuzykalnienie. Od wielu lat z sukcesem prowadzi zajęcia z dziećmi rozwijając w nich wrażliwość muzyczną i wydobywając ukryte zdolności.


Nauczyciel Przyrody oraz przedmiotu „Szalony Naukowiec”
Marcin Siuchno

Absolwent biologii na SGGW. Ekspert ornitolog, autor artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych, scenariuszy zajęć i pomocy naukowych. Od kilku lat zajmuje się zawodowo edukacją dzieci i młodzieży, prowadzi również kolonie przyrodnicze i szkolenia z zagadnień edukacji przyrodniczej. Interesuje się naukami ścisłymi. Jego zajęcia są bardzo widowiskowe i długo pozostają w pamięci uczniów. Kto nie chciałby własnoręcznie wykonać wybuchającego wulkanu lub zobaczyć jak wygląda mały owad pod mikroskopem. Lekcje z Panem Marcinem to wstęp do wielkiej nauki.


Nauczyciel religii
Ks. Robert Zyśk

Ukończył studia wyższe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Znany również, jako Ksiądz Wikary z pobliskiej parafii w Kędzierówce, bardzo lubiany przez dzieci.


Kierownik świetlicy
Mariola Jankowska

Absolwentka Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Prowadzi w szkole twórczą świetlicę, organizując dzieciom czas  po lekcjach na twórczą pracę i swobodną zabawę. Osoba kreatywna, opiekuńcza i miła.


Natalia Doba
Opiekun świetlicy
Natalia Doba

Absolwentka Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Instruktorka tańca, oprócz zajęć świetlicowych prowadzi z dziećmi również zajęcia taneczne, specjalizuje się w tańcu nowoczesnym.


Anna Wicha-Gmurczyk
Sekretarz szkoły
Anna Wicha-Gmurczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzająca szkolną dokumentacją i bieżącymi, szkolnymi sprawami. Zorganizowana i skrupulatna. Prywatnie mama dwójki dzieci, lubi literaturę współczesną, planszowe gry strategiczne i jazdę na nartach.


Nauczyciel matematyki
Ewa Jurkiewicz

 

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, Geografia), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Stosunków Międzynarodowych) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Psychologii). Propagator aktywnych metod nauczania, trener Umiejętności Poznawczych.  Nauczyciel mianowany, trener i warsztatowiec z wieloletnim doświadczeniem. Naucza w sposób interesujący, kreatywny i nieszablonowy. Potrafi „zarazić” uczniów matematyką tak, że po lekcjach chętnie przychodzą na koło matematyczne.


Nauczyciel plastyki
Maciej Zadrąg

Prawdziwy malarz, plastyk. Zajęcia z panem Maćkiem to rysunek i malarstwo, techniki malowania pastelami, akwarelą, węglem, prace na szkle. Po każdych zajęciach powstają prawdziwe dzieła sztuki.


nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Marchlewska

Nauczanie angielskiego przez taniec, śpiew, ruch, odgrywanie scenek to jej specjalność. Zaraża dzieci pasją i radością płynącą z poznawania angielskiego. Uczniowie nie czują, że są na lekcji, bo każde zajęcia to dla nich nowa przygoda.
Specjalistka od wczesnej aktywizacji języka u dzieci,  animatorka zabaw dla dzieci, terapeutka muzyką ludową i ruchem.


Nauczyciel jęz. hiszpańskiego
Federico Gulmaro Diaz Camones

Native speaker już na dobre zadomowiony w Polsce, inżynier, absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej, który zmienił profesję i robi to, co lubi najbardziej. Lubiany przez uczniów, prywatnie ojciec dwójki dzieci.