Dyrektor szkoły
Leszek Sankowski

Dyrektor i założyciel szkoły. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Elektronika), Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka i Zarządzania Oświatą),  SGGW (Informatyka i Technologie Informacyjne), Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Pedagogiczny (Pedagogika).

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, jego hobby to żeglarstwo i narciarstwo.

Świadomy tego, że dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci do zawodów, jakich jeszcze nie znamy, że rolą szkoły jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kreatywności dziecka, uczenie uczniów jak się uczyć, budowanie postawy wiary w siebie, otwartości i gotowości na wyzwania w dynamicznie zmieniającym się świecie.


Sekretarz szkoły
Agnieszka Adamowicz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, posiada duże doświadczenie w pracach administracyjno-biurowych, osoba kontaktowa, ciepła i komunikatywna.


Psycholog
Magdalena Bronik

Terapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany trener warsztatu psychologicznego, pedagog, doradca zawodowy, praktyk metody Tomatisa®, komunikacji NVC, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika ogólna. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, studia podyplomowe na kierunku – diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Aktualnie na 5 roku studiów psychologicznych na specjalności: psychologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując liczne projekty w MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych m.in. prowadząc od ponad 12 lat zajęcia w szkołach podstawowych (klasy I-VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych.


Pedagog szkolny
Justyna Janiewicz

Absolwentka uczelni Janusza Korczaka, Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie. Pedagog z dużym wglądem na ucznia, ich doradca i wsparcie w trudniejszych chwilach.

Prowadzi też nieszablonowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne rozwijające w dzieciach wyobraźnię, ciekawość, tolerancję i refleksję. “Teatr terapeutyczny – drama edukacyjna” oraz „animacja poklatkowa” to zajęcia na których uczniowie wcielają się w role, tworzą scenariusze, budują postacie i scenografię, robią zdjęcia, wykonują postprodukcję w programach graficznych, nagrywają i tworzą ścieżki dźwiękowe do filmów.


Justyna Antos
Nauczyciel wspomagający, opiekun świetlicy
Justyna Antos

SGGW w Warszawie, nauczyciel o wysokich zdolnościach interpersonalnych i komunikacyjnych z dużym wglądem na indywidualne potrzeby każdego dziecka.


Nauczyciel języka angielskiego
Alicja Podgórzak

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, młoda, ambitna, ma świetny kontakt z dziećmi, umie też postawić granicę i zmotywować uczniów do pracy. Wykorzystuje aktywizujące metody nauczania, na jej zajęciach jest dużo ruchu, zabawy, ale przede wszystkim “zanurzenia’ w języku.


Wojtek Bogdanów
Nauczyciel matematyki
Wojciech Bogdanów

Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, zawodowo nauczyciel matematyki, prywatnie sportowiec (reprezentant Polski we frisbee, piłkarz) szachista, podróżnik


Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Paulina Wasążnik

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, jej pracę wyróżnia przede wszystkim dbałość o szczegóły i dokładność. Jest osobą zorganizowaną, zaradną, asertywną, mającą ciągłą potrzebę rozwijania umiejętności jej podopiecznych i swoich oraz lubiącą uczyć się nowych rzeczy. Cechuje ją duża dbałość o organizację pracy i warsztat. Na co dzień cierpliwa i dokładna.


Nauczyciel języka polskiego
Magdalena Stańczuk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, filologii polskiej (studia doktoranckie), nauczyciel języka polskiego od 2014 roku. 

Na co dzień pokazuje swoim uczniom kulturę polską i światową, wykorzystując różnorodne metody pracy mające swoje źródła w nowoczesnej metodologii i dydaktyce, również w oparciu o wiedzę z zakresu neurodydaktyki.

Każdego dnia tworzy możliwości uczniom, aby dążyli do swoich celów i zdobywali kolejne umiejętności.

Jej lekcje są zajęciami, na których to uczniowie pracują aktywnie, dyskutują oraz współpracują ze sobą nawzajem budując przy tym relacje i zachęcając uczniów do samodzielnego poszerzania horyzontów oraz poszukiwania odpowiedzi.


Honorata Barszczyk
Wychowawca klas 1-3
Honorata Barczyk

Uniwersytet Warszawski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika społeczno-wychowawcza, edukacja integracyjna i włączająca. Nauczyciel kreatywny, wykorzystujący aktywizujące metody nauczania, prywatnie uwielbiający turystykę górską, gotowanie i literaturę.


Beata Szuty
Wychowawca klas 1-3
Beata Szuty

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanitas: Edukacja wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna oraz edukacja plastyczna. Nauczyciel twórczy, kreatywny i nieszablonowy, doskonale rozumiejący potrzeby dzieci.


Beata Patrzykąt-Owczarek
Psycholog Szkoły, nauczyciel inteligencji emocjonalnej
Beata Patrzykąt – Owczarek

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii), Akademii Pedagogiki Specjalnej (Oligofrenopedagogika na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, nauczyciel dyplomowany, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI

 


Wychowawca klas 1-3
Iwona Nielipińska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, obecnie poszerzam swoją wiedzę na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”.

Jest zwolenniczką nauki, która wychodzi naprzeciw potrzebom i umiejętnościom dzieci. Stawia na skuteczną komunikację, która przekłada się na wzajemne zrozumienie, naukę wiary w siebie i własne możliwości. ,,Cieszy mnie dziecięca ciekawość świata, ich chłonność umysłu. Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną i czytać książki.


Wychowawca klas 1-3
Jan Kaliszewski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej – Psychopedagogika Kreatywności oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M. Montessori.
Dydaktyk, cierpliwy wychowawca, sportowiec, muzyk, propagator twórczej edukacji, metod aktywizujących w nauczaniu, współtwórca materiałów dydaktycznych.


Nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Dudek

Magister filologii angielskiej, lubi angażować uczniów w innowacyjne projekty, ćwiczenia typu drama activities and games, storytelling, etc. Na lekcji z Panią Małgosią można często wybrać się do Nowego Yorku, zwiedzać Londyn, uczestniczyć w ciekawych, wirtualnych wycieczkach.


Nauczyciel chemii i biologii
Magdalena Ołdakowska

Lubi biologię i ciągnie ją do probówek. Jest fanką hodowli w szkle i roślin owadożernych. Stwarza świat przyrody tak, by inspirował uczniów do poszukiwań. Lubi uczyć mapami myśli i notatkami graficznymi. Uczniów zabiera na spacery poza ławkę… np. na grzyby. W Koperniku tworzy KoperScience.

,,Odpoczywam patrząc na morze, parząc kawę albo wędrując w góry. Świat jest piękny!”


Agata Klein-Kowalska
Nauczyciel języka angielskiego
Agata Klein-Kowalska
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel propagujący metody aktywizujące, dynamiczne, naukę poprzez ruch, działanie, gry, odgrywanie scenek. Urozmaica naukę wykorzystując platformy multimedialne i internetowe, stawia na konwersacje.

Paulina Leszko
Nauczyciel języka angielskiego
Paulina Leszko

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Lingwistyka Stosowana oraz Filologia angielska. Posiada doświadczenie w pracy z grupami w wieku od 4 lat wzwyż a także z osobami dorosłymi. Ma świetny kontakt z dziećmi, jej lekcje są dynamiczne, aktywne i wypełnione treścią. Nauczyciel komunikatywny i angażujący uczniów do pracy ciekawą formą i niekonwencjonalnymi sposobami prowadzenia lekcji.


Beata Siwicka
Nauczyciel jęz. polskiego
Beata Siwicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony polonista, rozbudzający ciekawość, aktywizujący, rozwijający u uczniów kulturę języka. Od wielu lat prowadzi teatr, z sukcesem wystawia szkolne sztuki teatralne. Wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich.


Nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
Marek Butryn

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Matematyk, fizyk, informatyk, nauczyciel posiadający szerokie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Poprowadził wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich z matematyki, fizyki, informatyki.


Dorota Wiśniewska
Nauczyciel matematyki
Dorota Wiśniewska

Propagator aktywnych metod nauczania, trener  matematyki montessori i warsztatowiec z wieloletnim doświadczeniem. Naucza w sposób interesujący, kreatywny i nieszablonowy. Potrafi zaciekawić uczniów matematyką w taki sposób, że uczniowie często mówią „lubię matmę”.


Marcin Siuchno
Nauczyciel przyrody, geografii, biologii, techniki
Marcin Siuchno

Absolwent biologii na SGGW. Ekspert ornitolog, autor artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych, scenariuszy zajęć i pomocy naukowych. Od kilku lat zajmuje się zawodowo edukacją dzieci i młodzieży, prowadzi również kolonie przyrodnicze i szkolenia z zagadnień edukacji przyrodniczej. Interesuje się naukami ścisłymi. Jego zajęcia są bardzo widowiskowe i długo pozostają w pamięci uczniów. Kto nie chciałby własnoręcznie wykonać wybuchającego wulkanu lub zobaczyć jak wygląda mały owad pod mikroskopem. Lekcje z Panem Marcinem to wstęp do wielkiej nauki.


Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak

Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej. Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie. Jej lekcje to również taniec współczesny, klasyczny i ludowy, śpiew i umuzykalnienie. Od wielu lat z sukcesem prowadzi zajęcia z dziećmi rozwijając w nich wrażliwość muzyczną i wydobywając ukryte zdolności.


Nauczyciel wychowania fizycznego
Roman Świerlikowski

Wszechstronny nauczyciel w-f, wychowawca, trener piłki nożnej. Ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą.