Dyrektor szkoły
Leszek Sankowski

Dyrektor i założyciel szkoły. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Elektronika), Uniwersytetu Warszawskiego (Polityka i Zarządzania Oświatą),  SGGW (Informatyka i Technologie Informacyjne), Uniwersytetu Warszawskiego Wydz. Pedagogiczny (Pedagogika).

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, jego hobby to żeglarstwo i narciarstwo.

Świadomy tego, że dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci do zawodów, jakich jeszcze nie znamy, że rolą szkoły jest nie tyle przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwój kreatywności dziecka, uczenie uczniów jak się uczyć, budowanie postawy wiary w siebie, otwartości i gotowości na wyzwania w dynamicznie zmieniającym się świecie.


Beata Patrzykąt-Owczarek
Psycholog Szkoły, nauczyciel inteligencji emocjonalnej
Beata Patrzykąt – Owczarek

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Filozofii), Akademii Pedagogiki Specjalnej (Oligofrenopedagogika na Wydziale Resocjalizacji i Rewalidacji), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, nauczyciel dyplomowany, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI

 


Wychowawca klas 1-3
Anna Gałek – Kowalska

Dawno temu pewna dziewczynka zapytała ją o to jak spełniają się marzenia? Podkreśla, że do tej pory nie zna do końca odpowiedzi, ale jedno wie na pewno – to możliwość towarzyszenia dzieciom na tym bardzo ważnym etapie ich życia, sprawia, że praca jest dla niej wciąż i na nowo fascynująca. A mając to szczęście łączenia wykształcenia, wykonywanego zawodu i zamiłowania, od wielu już lat stara się jak najlepiej stwarzać dzieciom przestrzeń, by mogły te tajemnice życia odkrywać. Natomiast osobowość pełna energii, zaangażowania i kreatywności bardzo jej w tym pomaga. Niezwykle ceni sobie aktywną i twórczą pracę z dziećmi, pracę angażującą je w najprostsze nawet czynności, a jednocześnie dającą wiele wymiernych korzyści edukacyjnych. Prywatnie jest szczęśliwą mamą i żoną, która kocha wieś, góry, lasy i przyrodę w każdym jej przejawie, stroniąc od „szybkiego życia”. Wolne zaś chwile poświęca na pieczenie wszelkiego rodzaju słodkości, które z takim samym entuzjazmem pochłania 😉


Wychowawca klas 1-3
Iwona Nielipińska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku, obecnie poszerzam swoją wiedzę na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”.

Jest zwolenniczką nauki, która wychodzi naprzeciw potrzebom i umiejętnościom dzieci. Stawia na skuteczną komunikację, która przekłada się na wzajemne zrozumienie, naukę wiary w siebie i własne możliwości. ,,Cieszy mnie dziecięca ciekawość świata, ich chłonność umysłu. Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną i czytać książki.


Wychowawca klas 1-3
Jan Kaliszewski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej – Psychopedagogika Kreatywności oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M. Montessori.
Dydaktyk, cierpliwy wychowawca, sportowiec, muzyk, propagator twórczej edukacji, metod aktywizujących w nauczaniu, współtwórca materiałów dydaktycznych.


Nauczyciel jęz. hiszpańskiego
Jessica Patricia Pereyra Damirez

Native speaker, nauczyciel z doświadczeniem w szkołach zagranicą i w Polsce. Magister filologii iberyjskiej o pogodnym usposobieniu, z dużym warsztatem, relacyjnym podejściu do ucznia i rzetelnym podejściu do nauczania.


Nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Dudek

Magister filologii angielskiej, lubi angażować uczniów w innowacyjne projekty, ćwiczenia typu drama activities and games, storytelling, etc. Na lekcji z Panią Małgosią można często wybrać się do Nowego Yorku, zwiedzać Londyn, uczestniczyć w ciekawych, wirtualnych wycieczkach.


Nauczyciel chemii i biologii
Magdalena Ołdakowska

Lubi biologię i ciągnie ją do probówek. Jest fanką hodowli w szkle i roślin owadożernych. Stwarza świat przyrody tak, by inspirował uczniów do poszukiwań. Lubi uczyć mapami myśli i notatkami graficznymi. Uczniów zabiera na spacery poza ławkę… np. na grzyby. W Koperniku tworzy KoperScience.

,,Odpoczywam patrząc na morze, parząc kawę albo wędrując w góry. Świat jest piękny!”


Wychowawca klas 1-3, Nauczyciel geografii
Agata Paszko

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doskonale odnajduje się jako w pracy z dziećmi 1-3 jako troskliwy wychowawca, jak również ze starszą „młodzieżą” ucząc ich geografii. Uczy w sposób twórczy, kreatywny, zwolenniczka zajęć dydaktycznych w terenie oraz pracy grupowej.


Małgorzata Marchlewska
nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Marchlewska

Nauczanie angielskiego przez taniec, śpiew, ruch, odgrywanie scenek to jej specjalność. Zaraża dzieci pasją i radością płynącą z poznawania angielskiego. Uczniowie nie czują, że są na lekcji, bo każde zajęcia to dla nich nowa przygoda.
Specjalistka od wczesnej aktywizacji języka u dzieci,  animatorka zabaw dla dzieci, terapeutka muzyką ludową i ruchem.


Agata Klein-Kowalska
Nauczyciel języka angielskiego
Agata Klein-Kowalska
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel propagujący metody aktywizujące, dynamiczne, naukę poprzez ruch, działanie, gry, odgrywanie scenek. Urozmaica naukę wykorzystując platformy multimedialne i internetowe, stawia na konwersacje.

Paulina Leszko
Nauczyciel języka angielskiego
Paulina Leszko

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Lingwistyka Stosowana oraz Filologia angielska. Posiada doświadczenie w pracy z grupami w wieku od 4 lat wzwyż a także z osobami dorosłymi. Ma świetny kontakt z dziećmi, jej lekcje są dynamiczne, aktywne i wypełnione treścią. Nauczyciel komunikatywny i angażujący uczniów do pracy ciekawą formą i niekonwencjonalnymi sposobami prowadzenia lekcji.


Agnieszka Kukułka
Nauczyciel historii, WOS
Agnieszka Kukułka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kilku kierunków, m.in. filologii polskiej, historii, logopedii. Prowadzi historię w jęz. angielskim.  W pracy dydaktycznej kładzie duży nacisk na edukację regionalną organizując cykliczne wycieczki i gry terenowe. Łączy historię z teraźniejszością w myśl zasady historia magistra vitae .


Opiekun świetlicy
Aleksandra Majka

Nauczyciel jęz. polskiego i plastyki
Aleksandra Grzyb

 

Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Nauczyciel z duszą artystyczną, ukończyła szkołę artystyczną o specjalności techniki rzeźbiarskie i formy użytkowe, specjalizowała się w ceramice, pracowała też jako redaktor i autor tekstów w pismach parentingowych o tematyce wychowania i psychologii dziecięcej.

 


Beata Siwicka
Nauczyciel jęz. polskiego
Beata Siwicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony polonista, rozbudzający ciekawość, aktywizujący, rozwijający u uczniów kulturę języka. Od wielu lat prowadzi teatr, z sukcesem wystawia szkolne sztuki teatralne. Wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich.


Nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki
Marek Butryn

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Matematyk, fizyk, informatyk, nauczyciel posiadający szerokie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Poprowadził wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich z matematyki, fizyki, informatyki.


Dorota Wiśniewska
Nauczyciel matematyki
Dorota Wiśniewska

Propagator aktywnych metod nauczania, trener  matematyki montessori i warsztatowiec z wieloletnim doświadczeniem. Naucza w sposób interesujący, kreatywny i nieszablonowy. Potrafi zaciekawić uczniów matematyką w taki sposób, że uczniowie często mówią „lubię matmę”.


Marcin Siuchno
Nauczyciel przyrody, geografii, biologii, techniki
Marcin Siuchno

Absolwent biologii na SGGW. Ekspert ornitolog, autor artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych, scenariuszy zajęć i pomocy naukowych. Od kilku lat zajmuje się zawodowo edukacją dzieci i młodzieży, prowadzi również kolonie przyrodnicze i szkolenia z zagadnień edukacji przyrodniczej. Interesuje się naukami ścisłymi. Jego zajęcia są bardzo widowiskowe i długo pozostają w pamięci uczniów. Kto nie chciałby własnoręcznie wykonać wybuchającego wulkanu lub zobaczyć jak wygląda mały owad pod mikroskopem. Lekcje z Panem Marcinem to wstęp do wielkiej nauki.


Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak

Ukończyła studia w zakresie edukacji artystycznej. Specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie. Jej lekcje to również taniec współczesny, klasyczny i ludowy, śpiew i umuzykalnienie. Od wielu lat z sukcesem prowadzi zajęcia z dziećmi rozwijając w nich wrażliwość muzyczną i wydobywając ukryte zdolności.