Oferta edukacyjna

Opłaty 

Opłata wstępna w wysokości 1 560 zł za ostatni miesiąc kształcenia ucznia (czerwiec w 8 klasie), wpłacona z góry w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy. Opłata bezzwrotna w przypadku wcześniejszego przerwania kształcenia ucznia.

Czesne za kształcenie ucznia w roku 2022/2023 wynosi 15 600 zł za rok. W przypadku płatności całej kwoty za rok z góry do dnia 5 września 2022 roku obowiązuje 5% zniżka lub płatność może być rozłożona na raty w wysokości 1 350 zł miesięcznie od września do czerwca oraz 1 050 zł od lipca do sierpnia.

W przypadku ucznia klasy 8 czesne może być wpłacone w jednej lub 10 ratach po 1 560 zł od września do czerwca.

W ramach czesnego

Rozszerzona edukacja wczesnoszkolna
Rozszerzony język angielski
Szalony Naukowiec
Szachy
Inteligencja Emocjonalna
Rozszerzona muzyka
Zajęcia komputerowe
Projekt
Opieka psychologiczna
Zajęcia wyrównawcze
Wycieczki edukacyjne, (co najmniej 2 w roku)
Opieka świetlicowa do 18.00
  

Zajęcia dodatkowe:

 • Język niemiecki
 • Piłka nożna – prowadzona przez klub Jedność Żabieniec
 • Plastyka z malarzem
 • Basen – nauka pływania (dla klasy 2 w pierwszym semestrze, obowiązkowy i bezpłatny)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Taniec (balet, hip-hop, modern jaz) – prowadzony przez Szkołę Tańca i Baletu „Maestro”
 • Judo – zajęcia z instruktorem Szogun
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Logopeda i psycholog – zajęcia indywidualne z dziećmi / integracja sensoryczna