Oferta edukacyjna

Oferujemy:

Rozszerzona podstawa programowa
Rozszerzony język angielski
Szalony Naukowiec
Szachy
Inteligencja Emocjonalna
Rozszerzona muzyka
Zajęcia komputerowe
Dużo zajęć projektowych
Opieka psychologiczna
Zajęcia rozwijające talenty uczniów.
Język hiszpański
Opieka świetlicowa do 18.00
Atmosfera relacji i zaufania 🙂
  • Uczymy dzieci myśleć, nie zaliczać.
  • Inspirujemy je do tego, aby były twórcze i kreatywne a przy tym umiały nawiązywać relacje i szanowały innych.
  • Co roku proponujemy uczniom pakiet zajęć dodatkowych, które rozwijają ich pasje i zainteresowania. Są to zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne. Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli (stanowią zdecydowaną większość) są w ramach czesnego a zajęcia prowadzone przez trenerów z zewnątrz są dodatkowo płatne.
  • Mamy piękne boisko i ogromne podwórko, wiosną nic z nimi nie wygra.

Opłaty:

Opłata wstępna w wysokości 1 920 zł za ostatni miesiąc kształcenia ucznia (czerwiec w 8 klasie), wpłacona z góry w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy. Opłata bezzwrotna w przypadku wcześniejszego przerwania kształcenia ucznia.

Czesne za kształcenie ucznia w roku 2024/2025 wynosi 19 920 zł za rok. W przypadku płatności całej kwoty za rok z góry do dnia 5 września 2022 roku obowiązuje 5% zniżka lub płaność może być rozłożona na raty w wysokości 1 660 zł miesięcznie od września do sierpnia.

W przypadku ucznia klasy 8 czesne może być wpłacone w jednej lub 10 ratach po 1 920 zł od września do czerwca.