Projekty

Projekty to samodzielne lub grupowe prace uczniów przygotowywane albo w szkole, albo w domu. Ideą takiej pracy jest nauka przez działanie, nauka „burzy mózgów” i pracy w grupie, to również ćwiczenie trudnej umiejętności prezentacji przed gronem osób.

Pracując w taki sposób mamy pewność, że uczeń porządkuje i pogłębia wiedzę, staje się samodzielny, potrafi rozwiązywać problemy, współpracować w grupie i ćwiczy kreatywność.