Język angielski

W Koperniku kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są zróżnicowane i dynamiczne, aby maksymalnie skupić uwagę uczniów. Dzieci już od pierwszej klasy uczą się piosenek i wierszyków, rysują, kolorują, piszą po śladzie, czytają globalnie, przygotowują projekty i prezentują je przy tablicy, pracują indywidualnie i w grupach.

Korzystamy dużo z nowoczesnych narzędzi, jak tablica interaktywna, robimy quizy przez internet, które uczniowie bardzo lubią i do których chętnie się przygotowują.

Lekcje są ciekawe i efektywne, już po pierwszym roku nauki dzieci bardzo dużo potrafią.

czytaj więcej