Oferta dla klas 4-8

Wykształcić człowieka mądrego – to cel, jaki nam przyświeca.

Człowieka mądrego, czyli takiego, który potrafi logicznie i krytycznie myśleć, umie się wysławiać oraz skutecznie komunikować (nie tylko w jęz. polskim). Człowieka kreatywnego i otwartego na świat, na innych ludzi i na nowe wyzwania, prowadzącego zdrowy i aktywny tryb życia a nade wszystko człowieka potrafiącego odkrywać własne talenty i podążać za nimi.

Podstawowe założenia programowe dla klas 4-8:

 • Rozszerzony program nauczania
 • Szkoła dwujęzyczna
 • Motywujący system oceniania

 

Rozszerzony program nauczania

w obszarze humanistycznym:

 • Język hiszpański
 • Teatr z elementami jęz. angielskiego
 • kółko dziennikarskie

W obszarze matematyki i logiki:

 • rozszerzona matematyka
 • koło matematyczne
 • koło szachowe

W obszarze umiejętności miękkich:

 • inteligencja emocjonalna
 • Filozofia

W obszarze zdrowia i sportu:

 • Szkolny Klub Sportowy
 • Propagowanie zdrowego jedzenia (w praktyce i w teorii)
 • Ruch na świeżym powietrzu

 

 

Szkoła dwujęzyczna: oprócz codziennych lekcji angielskiego, w klasach 7-8 dwa dodatkowe przedmioty prowadzone w jęz. angielskim.

Na lekcjach jęz. angielskiego dużą wagę przykładamy do codziennej komunikacji:

 • Everyday English
 • Czytanie uproszczonych lektur
 • Rozszerzone słownictwo „quizlet”
 • National geografic – nauka z ciekawych materiałów

Uczniowie Kopernika w klasie 4 mogą przystąpić do egzaminu Cambridge English Movers a w klasie 8 do egzaminu Cambridge First Certificate in English.

Motywujący system oceniania: oceną można „podciąć skrzydła”, albo zmotywować ucznia do nauki i rozwoju. Ocenianie kształtujące to rozwijający i sprawiedliwy system oceniania, stanowi bardzo ważny element pracy z uczniem służący do odkrycia i rozwinięcia jego talentów a nie tylko weryfikacji jego wiedzy.

Konsultacje pozalekcyjne z nauczycielem, to system pracy w naszej szkole, w którym uczniowie mogą nadrabiać zaległości, ale również rozwijać swoje zainteresowania, czy przygotowywać się do konkursów i olimpiad przedmiotowych.