Matematyka

Jak Uczymy?

Współczesny i wykształcony człowiek nie może funkcjonować bez matematyki. Matematyka to logiczne myślenie, rozumienie związków przyczynowo skutkowych. Realizujemy więcej niż podstawę programową a aktywne nauczanie i efektywne metody pracy to nasza domena.

– Wykorzystujemy pomoce Montessori, uczniowie rozwijają wyobraźnię matematyczną i przestrzenną, matematykę mogą dotknąć, zobaczyć i zrozumieć.

– Aktywne nauczanie i efektywne metody praca to nasza domena. Geometrię lepiej zrozumiemy budując figury przestrzenne; procenty, zakładając wirtualne konto w banku a ułamki przez dzielenie pizzy i czekolady.

– Uczniowie piszą również sprawdziany, na których można korzystać z samodzielnie zrobionej ściągi. Uczniowie uczą się w ten sposób korzystać z wiedzy i porządkować ją.

– Przerzucamy odpowiedzialność na ucznia, który decyduje, czy nauczyciel ma wpisać ocenę do dziennika, czy uczeń ja poprawi.

– Popełnianie błędów nie jest wstydem, uczniowie pytają, jeśli czegoś nie wiedzą, uczą się od nauczyciela i od siebie nawzajem. Pracują w ćwiczeniach lub z kartami pracy, z wykorzystaniem komputerów i multimediów.

– Uczniowie mają możliwość wyboru zadań i ich stopnia trudności, uczeń który wcześniej skończy zadanie pracuje z kolejnym materiałem.