Każda klasa posadziła swoje drzewo. Uczniowie zakopali również „kapsułę czasu”…

Każda klasa posadziła swoje drzewo. Uczniowie zakopali również „kapsułę czasu” przy swoim drzewie.