Beata Szuty

Beata Szuty

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanitas: Edukacja wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna oraz edukacja plastyczna. Nauczyciel twórczy, kreatywny i nieszablonowy, doskonale rozumiejący potrzeby dzieci.