Język angielski

W Koperniku kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są zróżnicowane i dynamiczne, aby maksymalnie skupić uwagę uczniów i osiągnąć zamierzony efekt, czyli skutecznie nauczyć. Dzieci już od pierwszej klasy uczą się komunikacji w języku angielskim, poznają wiele nowych (często także zaskakujących) słówek. Uczą się piosenek i wierszyków, rysują, kolorują, piszą, czytają globalnie, przygotowują projekty i prezentują je przy tablicy. Pracują indywidualnie a także często i chętnie w parach przeprowadzają mini dialogi i ćwicząc naturalne i swobodne wypowiedzi. Pracują przy stolikach, na dywanie i w ruchu.

0023

Korzystamy dużo z nowoczesnych narzędzi, jak tablica interaktywna, robimy quizy przez internet, które uczniowie bardzo lubią i do których chętnie się przygotowują.

Lekcje są ciekawe i efektywne, już po pierwszym roku nauki dzieci bardzo dużo potrafią. Pracujemy według obowiązującej podstawy programowej rozszerzając znacznie materiał o dodatkowe zagadnienia.

Rozszerzenie programu polega na:

  • wzbogacaniu słownictwa,
  • wprowadzaniu większego zakresu funkcji językowych niezbędnych w komunikowaniu się, ćwiczonych regularnie w odgrywanych scenkach i dialogach
  • wprowadzeniu innych umiejętności takich jak czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, prezentacje, znacznie wcześniej niż zakłada to szkolna podstawa programowa.

Słownictwo utrwalamy poprzez gry i zabawy.

Oto niektóre z nich:

  • Obrazki dopasowujemy do wyrazów, głośno mówimy słówko, które dołączamy. Ćwiczymy w ten sposób słownictwo i globalne czytanie…
  • Gramy w gry planszowe, także te stworzone przez naszych nauczycieli, jak tu na zdjęciu. Nie tylko nazywamy przedmiot znajdujący się na obrazku, ale idziemy dalej – tworzymy zdania i własne wypowiedzi, każdy ma wiele pomysłów do zademonstrowania…
  • Potrzebujemy dużo ruchu więc również bawimy się (metoda TPR) – reagowanie ruchem na polecenie nauczyciela. Na zdjęciu udajemy, że jesteśmy dzikimi zwierzętami.
  • Słuchamy książeczek – ulubionych lektur dzieci w Wielkiej Brytanii oraz trudniejszych tekstów – najpierw dla przyjemności a potem … ciężko pracujemy, w wyniku czego zdobywamy wiedzę i tworzymy liczne projekty.
  • Pracujemy z internetową platformą Quizlet, która skutecznie absorbuje uwagę uczniów i pozwala w atrakcyjny sposób ćwiczyć nowo poznane słownictwo w domu i na zajęciach. Każdy wyrywa się do odpowiedzi …
  • Zeszyt jest naszą ‘skarbnicą wiedzy’, do której wklejamy podstawowe słówka z danego tematu.

Na lekcjach większość czasu poświęcamy na to, żeby nauczyć się mówić po angielsku:

Pracujemy w parach, przeprowadzając mini dialogi i odgrywając scenki. Oglądając film lub słuchając płyty powtarzamy to co usłyszymy. Śpiewamy bardzo dużo piosenek, z których zwroty wykorzystujemy do rozmowy. Mówimy co widzimy na tablicy, plakatach lub innych obrazkach i zdjęciach. Przygotowujemy projekty i uczymy się sztuki prezentacji.  Bawiąc się na dywanie zadajemy sobie pytania i udzielamy odpowiedzi. Ćwiczymy podstawowe zwroty.

Bawiąc się uczymy się czytać po angielsku

Gramy w „memories”

Dopasowujemy słówka o przeciwstawnym znaczeniu. Słówka rozsypały się na tablicy interaktywnej. Musimy zrobić porządek i dopasować wyraz do obrazka. Rozwiązujemy krzyżówki, w ten sposób utrwalamy słownictwo i ćwiczymy pisownię. Na platformie Quizlet uczniowie grają z Panią w grę na czas: zgadują jakie to słowo lub czynność a Pani je wpisuje. Grupujemy wyrazy według tematów. Kacper czyta głośno i przeciąga wyraz do odpowiedniej grupy.

Na lekcjach angielskiego jest dużo pracy, ale najważniejsze, że wszyscy są chętni.