Wielkie gratulacje dla Mai i Filipa, którzy odnoszą swoje pierwsze,…

Wielkie gratulacje dla Mai i Filipa, którzy odnoszą swoje pierwsze, wielkie sukcesy sportowe.
Pan Michał Kalamus prowadzi dzieci od początku (wcześniej w Kidi a teraz w Koperniku) i efekty jego pracy już widać.