Szachy

Szachy to jedna z najstarszych i najbardziej znanych gier na świecie. Dzieci chętnie w nią grają, nie zauważając nawet, że przy okazji zabawy „drewnianym wojskiem”:

– rozwijają się intelektualnie – dziecko poznaje dyscyplinę, której istotą jest samodzielne myślenie
– rozwijają umiejętność logicznego myślenia, uczą się planowania i przewidywania – każdy ruch pociąga za sobą określone konsekwencje
– rozwijają aktywność twórczą – wszelkie próby naśladowania przeciwnika, czy innych graczy są skazane na niepowodzenie, każdy ruch wymaga więc kreatywności
– rozwijają koncentrację  i spostrzegawczość – gracz nie może skupiać  się na jednym fragmencie planszy, musi postrzegać ją jako spójną całość.