Rok szkolny 2016/2017 uważamy za rozpoczęty!

Rok szkolny 2016/2017 uważamy za rozpoczęty!