Projekty

W naszej Koperniku będziesz pracować metodą projektu. Oznacza to, że będziesz miał większy wpływ na swój proces uczenia się a także przekonasz się, że każdy problem ma więcej niż jedno rozwiązanie.

Jak będziesz pracował

Projekt edukacyjny jest realizowany przez Ciebie pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

            1) Wybranie tematu projektu.

            2) Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.

            3) Wykonanie zaplanowanych działań́, konsultacje

            4) Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

Co mi to da?

Nauczę się czerpać informację z różnych źródeł i porównywać je, będę potrafił łączyć wiedzę z różnych przedmiotów w ramach jednego projektu, będę samodzielnie zarządzać swoim czasem i łatwiej komunikować się z otoczeniem.

Będę świadomie korzystać z nowych technologii, rozwinę swoją kreatywność, stanę  się bardziej przedsiębiorczy a jednocześnie będę szanować moich rozmówców, samodzielnie ocenię swoją pracę i zaprezentuję ją na forum.