Projekt „komunikacja” rozpoczęty na lekcji Inteligencji Emocjonalnej rozprzestrzenił się po…

Projekt „komunikacja” rozpoczęty na lekcji Inteligencji Emocjonalnej rozprzestrzenił się po całej szkole.