Zajęcia dodatkowe

W Koperniku, oprócz bogatego pakietu zajęć podstawowych, oferujemy szeroką paletę zajęć dodatkowych takich jak: judo, piłka nożna, sportowiaki, teatr, plastyka, język niemiecki, indywidualne zajęcia gry na instrumentach muzycznych, zajęcia taneczne, masterchef i wiele innych. Dzieci wraz z rodzicami wybierają zajęcia na początku każdego semestru a instruktorzy i nauczyciele przyjeżdżają do uczniów. Zajęcia dodatkowe w szkole pomagają zaoszczędzić rodzicom cenny czas na przejazdy, a dziecko spędza czas po lekcjach rozwijając swoje talenty i zainteresowania.