Opłaty

Opłaty: 

 • Opłata wstępna w wysokości 1 560 zł za ostatni miesiąc kształcenia ucznia (czerwiec w 8 klasie), wpłacona z góry w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy. Opłata bezzwrotna w przypadku wcześniejszego przerwania kształcenia ucznia.

 • Czesne za kształcenie ucznia w roku 2022/2023 wynosi 15 600 zł za rok. W przypadku płatności całej kwoty za rok z góry do dnia 5 września 2022 roku obowiązuje 5% zniżka lub płatność może być rozłożona na raty w wysokości 1 350 zł miesięcznie od września do czerwca oraz 1 050 zł od lipca do sierpnia.

 • W przypadku ucznia klasy 8 czesne może być wpłacone w jednej lub 10 ratach po 1 560 zł od września do czerwca.

Rozszerzona program nauczania w klasach 1-3 oraz 4-8 w ramach czesnego

 • Codziennie język angielski
 • Szalony Naukowiec
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zajęcia komputerowe od 1 klasy
 • Projekt
 • Opieka psychologiczna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wycieczki edukacyjne, (co najmniej 2 w roku)
 • Opieka świetlicowa od 7.00 do 18.00
 • Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe odpowiednio dobrane do klas 1-3 oraz 4-8 (plastyka, piłka nożna, frisbee, programowanie…)

Zajęcia dodatkowo płatne prowadzone na terenie szkoły:

 • Akademia Sportowca
 • Rysunek 3D
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Judo
 • Szachy
 • Legorobotyka i programowanie
 • Logopeda – zajęcia indywidualne z dziećmi