Opłaty

Opłaty: 

 • Opłata wstępna w wysokości 1 920 zł za ostatni miesiąc kształcenia ucznia (czerwiec w 8 klasie), wpłacona z góry w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy. Opłata bezzwrotna w przypadku wcześniejszego przerwania kształcenia ucznia.

 • Czesne za kształcenie ucznia w roku 2024/2025 wynosi 19 920 zł za rok. W przypadku płatności całej kwoty za rok z góry do 5 września obowiązuje 5% zniżka lub płatność może być rozłożona na raty w wysokości 1 660 zł miesięcznie od września do sierpnia.

Rozszerzona program nauczania w klasach 1-3 oraz 4-8 w ramach czesnego

 • Codziennie język angielski
 • Szalony Naukowiec
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zajęcia komputerowe od 1 klasy
 • Projekt
 • Opieka psychologiczna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wycieczki edukacyjne,
 • Opieka świetlicowa od 7.00 do 18.00
 • Wiele zajęć dodatkowych odpowiednio dobranych do klas 1-3 oraz 4-8 (edukacyjne, sportowe, artystyczne)

Zajęcia dodatkowo płatne prowadzone na terenie szkoły:

 • Akademia Sportowca
 • Rysunek 3D
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Judo
 • Szachy
 • Legorobotyka i programowanie
 • Logopeda – zajęcia indywidualne z dziećmi