Inteligencja emocjonalna

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.  Daniel Goleman

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Inteligencja emocjonalna to również umiejętności społeczne, umiejętność współpracy w grupie, zdolność radzenia sobie ze stresem. To również motywacja i sumienność, które będą procentować w przyszłości. IE to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy.

 

czytaj więcej …