Nasi piłkarze w nowych, pięknych koszulkach.

Nasi piłkarze w nowych, pięknych koszulkach.