Klasy drugie projektują lodowisko (przy okazji ćwiczą jednostki miary), klasa…

Klasy drugie projektują lodowisko (przy okazji ćwiczą jednostki miary), klasa pierwsza wyszukuje słowa z głoską „i” (ćwicząc przy okazji motorykę małą oraz współpracę w grupach) a na plastyce malowanie techniką akwareli.