Paulina Wasążnik

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach pedagogika – edukacja przez sztukę oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Bliski jej sercu jest model edukacji i wychowania oparty na uważności, zaufaniu, wzajemnym szacunku, gotowości do pomocy, wrażliwości oraz odpowiedzialności za siebie, innych oraz otoczenie. Zarówno w życiu, jak i w nauczaniu, kieruje się zasadą, że poza otwartym umysłem i mądrością, liczy się przede wszystkim to, żeby być dobrym człowiekiem. Na zajęciach wykorzystuje swoją wiedzę, umiejętności i pasje, by poszerzać dziecięce horyzonty. Umożliwiając dzieciom kontakt ze sztuką, rozwija ich wyobraźnię, uwrażliwia, uczy umiejętności ekspresji i pokazuje, że różnorodność jest fajna!