Marek Butryn

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Matematyk, fizyk, informatyk, nauczyciel posiadający szerokie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Poprowadził wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich z matematyki, fizyki, informatyki.