Małgorzata Dudek

Magister filologii angielskiej, lubi angażować uczniów w innowacyjne projekty, ćwiczenia typu drama activities and games, storytelling, etc. Na lekcji z Panią Małgosią można często wybrać się do Nowego Yorku, zwiedzać Londyn, uczestniczyć w ciekawych, wirtualnych wycieczkach.