Magdalena Bronik

Terapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany trener warsztatu psychologicznego, pedagog, doradca zawodowy, praktyk metody Tomatisa®, komunikacji NVC, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika ogólna. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, studia podyplomowe na kierunku – diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Aktualnie na 5 roku studiów psychologicznych na specjalności: psychologia kliniczna.

Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując liczne projekty w MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych m.in. prowadząc od ponad 12 lat zajęcia w szkołach podstawowych (klasy I-VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych.