Ks. Robert Zyśk

Robert Zyśk

Ukończył studia wyższe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Znany również, jako Ksiądz Wikary z pobliskiej parafii w Kędzierówce, bardzo lubiany przez dzieci. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, gdzie uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego