Justyna Antos

SGGW w Warszawie, nauczyciel o wysokich zdolnościach interpersonalnych i komunikacyjnych z dużym wglądem na indywidualne potrzeby każdego dziecka.