Jan Kaliszewski

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej – Psychopedagogika Kreatywności oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna M. Montessori.
Dydaktyk, cierpliwy wychowawca, sportowiec, muzyk, propagator twórczej edukacji, metod aktywizujących w nauczaniu, współtwórca materiałów dydaktycznych.