Honorata Barczyk

Honorata Barszczyk

Uniwersytet Warszawski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika społeczno-wychowawcza, edukacja integracyjna i włączająca. Nauczyciel kreatywny, wykorzystujący aktywizujące metody nauczania, prywatnie uwielbiający turystykę górską, gotowanie i literaturę.