Ewa Lasota

Ewa Lasota

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uzdolnienia plastyczne realizuje w zakresie zdobnictwa, odnawianiu starych przedmiotów, decoupage, pracach manualnych z dziećmi.