Beata Siwicka

Beata Siwicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony polonista, rozbudzający ciekawość, aktywizujący, rozwijający u uczniów kulturę języka. Od wielu lat prowadzi teatr, z sukcesem wystawia szkolne sztuki teatralne. Wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych, olimpiad ogólnopolskich.