Anna Gromacka

Anna Gromacka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywała doświadczenie w szkołach w Polsce i zagranicą (jako nauczyciel języka polskiego dla cudzoziemców). Cierpliwa, innowacyjna i kreatywna, propagująca krytyczne myślenie.