Inteligencja emocjonalna

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.
Daniel Goleman

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Inteligencja emocjonalna to również umiejętności społeczne, umiejętność współpracy w grupie, zdolność radzenia sobie ze stresem. To również motywacja i sumienność, które będą procentować w przyszłości. IE to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy.

Podczas zajęć grupowych z psychologiem dzieci same znajdują rozwiązania problemów, uczą się okazywać emocje oraz panować nad nimi. Dzięki temu uczą się asertywności oraz empatii.  Na zajęciach często odgrywamy scenki dźwiękowe i mimiczne oraz rozpisujemy emocje, działania. Uczymy się odczytywać emocje innych po postawach lub słowach, jakie okazują.

Nasze przedszkole