I rozpoczęły się wakacje – tak jak głosi napis w…

I rozpoczęły się wakacje – tak jak głosi napis w oknach szkoły.
Dzieci, które jeszcze nie wyjechały, miło i aktywnie spędzają czas, ich wakacyjna baza jest teraz na szkolnym boisku.