Inteligencja emocjonalna

W dzisiejszych czasach, kiedy lęk, brak sensu, brak wiary w siebie, poczucie pustki oraz stres a nawet depresja, dotykają coraz młodszych ludzi, nikt już nie ma wątpliwości, że umiejętne radzenie sobie z emocjami, swoimi i innych ludzi, empatia, nawiązywanie prawidłowych relacji to cechy niezbędne, by dobrze funkcjonować, uczyć się i być szczęśliwym człowiekiem.

Jak uczymy IE?

Inteligencja emocjonalna to najogólniej umiejętność efektywnego korzystania z emocji przy rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych. Całość programu I.E. została podzielona na trzy główne bloki: kompetencje osobiste, czyli relacja z samym sobą, kompetencje społeczne, czyli  relacje z innymi a także kompetencje działania, czyli nasz stosunek do zadań i wyzwań.

W tych obszarach zawarte są takie zagadnienia jak samoświadomość, umiejętność rozpoznawania własnych uczuć i stanów emocjonalnych, samoocena, czyli poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, empatia, komunikacja interpersonalna, sztuka prowadzenia dialogu, aktywne słuchanie, argumentowanie, bronienie swojego stanowiska a także motywacja, umiejętność wyznaczania sobie celów.

Tematy realizowane są w sposób spiralny to znaczy, że na  wszystkich poziomach edukacji pojawiają się te same zagadnienia, jednak zwiększa się stopień pogłębienia tematu.