Inteligencja
Emocjonalna
Szalony
Naukowiec
Angielski
Projekty
Angielski
Projekty

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie

Wielka nauka w małej szkole

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

-Konfucjusz

Wiemy jak sprawić by nauka była przyjemnością

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną, zorientowaną na ucznia. Zapewniamy opiekę kompetentnych, życzliwych, ale i wymagających nauczycieli. W Koperniku rozwijamy talenty, nie uśredniamy, rozwijamy w dzieciach ciekawość oraz pasję do nauki i zdobywania wiedzy. Najważniejsze atuty naszej szkoły to:
 • wysoki poziom nauczania, w wyniku którego zapewniamy wysoki rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka już od pierwszej klasy. Uczymy dzieci samodzielnie i twórczo myśleć, umieć krytycznie analizować docierające informacje, posiadać własne marzenia i umieć je realizować.
 • bezpieczeństwo, rozumiane, jako stworzenie takich warunków dziecku, aby czuło się tu bezpiecznie, przyjaźnie i chętnie przychodziło do szkoły. Nasza szkoła jest wolna od przemocy fizycznej i psychicznej, która może się zdarzać wśród dzieci w dużych placówkach. Uczniowie już od pierwszej klasy uczeni są empatii, tolerancji, poszanowania opinii innych oraz prawa do własnego zdania
 • wychowanie w poszanowaniu wartości, w oparciu o szacunek do siebie i drugiego człowieka. Pracujemy w taki sposób, aby nasi uczniowie byli świadomi swego pochodzenia, szanowali tradycje i kulturę, zwracali uwagę na potrzebujących, mieli świadomość tego, że każdy człowiek jest w stanie nawet przez drobne działania zmieniać świat wokół siebie.
Wierzymy, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, tradycyjne wartości przekazywane uczniom są stabilnym fundamentem.  

Dlaczego KOPERNIK to dobry wybór?

Opłaty

opłata wstępna (zamiast wpisowego) za ostatni miesiąc nauki:  1 260 zł
Czesne roczne:12 600 zł
Zniżka za opłatę za rok z góry:– 5%
Czesne rozłożone na miesiące w klasach 1-7:1 100 zł x 10 + 800 zł x 2
Czesne rozłożone na miesiące w 8 klasie:1 260 zł x 10
Zniżka za rodzeństwo ( szkoła / przedszkole):-10% / każde dziecko
  
Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek):14 zł / dzień

Rozszerzona program nauczania w klasach 1-3 oraz 4-8W ramach czesnego

 • Codziennie język angielski
 • Szalony Naukowiec
 • Szachy
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zajęcia komputerowe od 1 klasy
 • Projekt
 • Opieka psychologiczna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wycieczki edukacyjne, (co najmniej 2 w roku)
 • Opieka świetlicowa do 18.00
 • Zajęcia dodatkowe odpowiednio dobrane do klas 1-3 oraz 4-8

Zajęcia dodatkowo płatne prowadzone na terenie szkoły:

 • Piłka nożna – prowadzona przez klub Jedność Żabieniec
 • Plastyka z malarzem
 • Basen – nauka pływania (dla klasy 2 w pierwszym semestrze, obowiązkowy i bezpłatny)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Logopeda i psycholog – zajęcia indywidualne z dziećmi / integracja sensoryczna

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.  Daniel Goleman

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Inteligencja emocjonalna to również umiejętności społeczne, umiejętność współpracy w grupie, zdolność radzenia sobie ze stresem. To również motywacja i sumienność, które będą procentować w przyszłości. IE to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy.

 

czytaj więcej …

 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem.” Konfucjusz

Przez eksperyment, obserwację i działanie uczniowie dowiadują się, co to jest topnienie, krzepnięcie, parowanie, dlaczego wulkany wybuchają, jak wytworzyć dwutlenek węgla, że dwutlenek węgla gasi płomień, że mieszając ciecze o różnych gęstościach można zaobserwować niesamowite zjawiska, jak zbudować pojazd marsjański itp.

W ten praktyczny sposób, już od pierwszej klasy, przekazujemy uczniom wiedzę z zakresu fizyki, chemii i przyrody, bo najważniejsze to zainteresować i pobudzić do myślenia.

 

czytaj więcej

W Koperniku kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są zróżnicowane i dynamiczne, aby maksymalnie skupić uwagę uczniów. Dzieci już od pierwszej klasy uczą się piosenek i wierszyków, rysują, kolorują, piszą po śladzie, czytają globalnie, przygotowują projekty i prezentują je przy tablicy, pracują indywidualnie i w grupach.

Korzystamy dużo z nowoczesnych narzędzi, jak tablica interaktywna, robimy quizy przez internet, które uczniowie bardzo lubią i do których chętnie się przygotowują.

Lekcje są ciekawe i efektywne, już po pierwszym roku nauki dzieci bardzo dużo potrafią.

czytaj więcej

Projekty to samodzielne lub grupowe prace uczniów przygotowywane albo w szkole, albo w domu. Ideą takiej pracy jest nauka przez działanie, nauka „burzy mózgów” i pracy w grupie, to również ćwiczenie trudnej umiejętności prezentacji przed gronem osób.

Pracując w taki sposób mamy pewność, że uczeń porządkuje i pogłębia wiedzę, staje się samodzielny, potrafi rozwiązywać problemy, współpracować w grupie i ćwiczy kreatywność.

Array

Kopernik to szkoła z tradycjami, ale ze wsparciem nowych technologii.

Sport to zdrowie i doskonała zabawa!

W Koperniku już od pierwszej klasy nad rozwojem psychofizycznym dzieci pracuje wykwalifikowany nauczyciel w-fu. Uczy naszych uczniów gier zespołowych, ćwiczeń ruchowych oraz gier zespołowych. Dzięki lokalizacji szkoły na obrzeżach Warszawy możemy korzystać z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na przyszkolnym boisku i placu zabaw. Pani Sylwia Wężgowiec to nie tylko doskonały specjalista, trener aerobiku i siatkówki, ale również dobry duch naszej szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu zarówno rodzice jak i dzieci doskonale spędzają czas podczas imprez integracyjnych i okolicznościowych. Podczas zajęć w-fu nasze dzieci ćwiczą akrobatykę, zumbę, taniec, gry zespołowe i drużynowe, pływają na basenie, a zimową porą jeżdżą na łyżwach. Zajęcia sportowe w Koperniku są zawsze ciekawe, dzięki czemu są ulubionymi zajęciami dzieci.

Nauczyciel religii
Ks. Robert Zyśk
Nauczyciel języka angielskiego
Paulina Leszko
Nauczyciel wychowania fizycznego
Roman Świerlikowski
English club
Leonardo Menezes
Nauczyciel jęz. hiszpańskiego
Federico Gulmaro Diaz Camones
nauczyciel jęz. angielskiego
Małgorzata Marchlewska
Nauczyciel plastyki
Maciej Zadrąg
Nauczyciel fizyki
Jan Kamiński
Nauczyciel informatyki
Andrzej Wiązecki
Nauczyciel geografii
Maciej Lechowicz
Nauczyciel Przyrody oraz przedmiotu „Szalony Naukowiec”
Marcin Siuchno
Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel Inteligencji Emocjonalnej, filozofii, psycholog szkolny
Beata Patrzykąt – Owczarek
Nauczyciel języka polskiego
Dorota Zawiślak-Kraucka
Nauczyciel języka angielskiego
Agata Klein-Kowalska
Nauczyciel matematyki
Dorota Wiśniewska
Mariusz Tkaczyk
Wychowawca klas I-III, nauczyciel historii, instruktor szachowy
Mariusz Tkaczyk
Wychowawca klas I-III
Olga Niewiadomska
Nauczyciel jęz. polskiego
Aleksandra Grzyb

W zdrowym ciele zdrowy duch!

O tym jak ważne jest zdrowe odżywianie i co jeść, by mózg pracował na pełnych obrotach uczymy naszych podopiecznych. Chcemy by świadomie wybierały produkty żywnościowe, znając ich wartości odżywcze oraz znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Chcemy  wypracować zdrowe nawyki, które zaowocują w dorosłym życiu.

Szachy to jedna z najstarszych i najbardziej znanych gier na świecie. Dzieci chętnie w nią grają, nie zauważając nawet, że przy okazji zabawy "drewnianym wojskiem": - rozwijają się intelektualnie - dziecko poznaje dyscyplinę, której istotą jest samodzielne myślenie - rozwijają umiejętność logicznego myślenia, uczą się planowania i przewidywania - każdy ruch pociąga za sobą określone konsekwencje - rozwijają aktywność twórczą - wszelkie próby naśladowania przeciwnika, czy innych graczy są skazane na niepowodzenie, każdy ruch wymaga więc kreatywności - rozwijają koncentrację  i spostrzegawczość - gracz nie może skupiać  się na jednym fragmencie planszy, musi postrzegać ją jako spójną całość.

Aktualności z życia ucznia

Rekomendacje rodziców

Kadra w Koperniku to największy walor tej szkoły. Indywidualne podejście do ucznia i czas jaki poświęcają dzieciom, czyni to miejsce ciepłym i przyjaznym dzieciom.
Szkoła im. Mikołaja Kopernik to miejsce, które wspiera dzieci i rodziców. Dba o rozwój kreatywności i podsyca ciekawość świata. Uczy adaptacji do nowych warunków i radzenia sobie z pierwszymi problemami. Głęboko wierzę, że jest to stabliny start dla moich chłopców.
zostaw swoją opinię

Zapisz swoje dziecko do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

formularz zgłoszenia