Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie
to wielka nauka w małej szkole

Responsive image

Po­wiedz mi, a za­pomnę.
Po­każ mi, a za­pamiętam.
Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

-Konfucjusz

Wiemy jak sprawić by nauka była przyjemnością

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną, zorientowaną na ucznia. Zapewniamy opiekę kompetentnych, życzliwych, ale i wymagających nauczycieli. W Koperniku rozwijamy talenty, nie uśredniamy, rozwijamy w dzieciach ciekawość oraz pasję do nauki i zdobywania wiedzy. Najważniejsze atuty naszej szkoły to:
 • wysoki poziom nauczania, w wyniku którego zapewniamy wysoki rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka już od pierwszej klasy. Uczymy dzieci samodzielnie i twórczo myśleć, umieć krytycznie analizować docierające informacje, posiadać własne marzenia i umieć je realizować.
 • bezpieczeństwo, rozumiane, jako stworzenie takich warunków dziecku, aby czuło się tu bezpiecznie, przyjaźnie i chętnie przychodziło do szkoły. Nasza szkoła jest wolna od przemocy fizycznej i psychicznej, która może się zdarzać wśród dzieci w dużych placówkach. Uczniowie już od pierwszej klasy uczeni są empatii, tolerancji, poszanowania opinii innych oraz prawa do własnego zdania
 • wychowanie w poszanowaniu wartości, w oparciu o szacunek do siebie i drugiego człowieka. Pracujemy w taki sposób, aby nasi uczniowie byli świadomi swego pochodzenia, szanowali tradycje i kulturę, zwracali uwagę na potrzebujących, mieli świadomość tego, że każdy człowiek jest w stanie nawet przez drobne działania zmieniać świat wokół siebie.
Wierzymy, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, tradycyjne wartości przekazywane uczniom są stabilnym fundamentem.

Dlaczego KOPERNIK to dobry wybór?

Opłaty: 

 • Opłata wstępna w wysokości 1 920 zł za ostatni miesiąc kształcenia ucznia (czerwiec w 8 klasie), wpłacona z góry w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy. Opłata bezzwrotna w przypadku wcześniejszego przerwania kształcenia ucznia.

 • Czesne za kształcenie ucznia w roku 2024/2025 wynosi 19 920 zł za rok. W przypadku płatności całej kwoty za rok z góry do 5 września obowiązuje 5% zniżka lub płatność może być rozłożona na raty w wysokości 1 660 zł miesięcznie od września do sierpnia.

Rozszerzona program nauczania w klasach 1-3 oraz 4-8 w ramach czesnego

 • Codziennie język angielski
 • Szalony Naukowiec
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zajęcia komputerowe od 1 klasy
 • Projekt
 • Opieka psychologiczna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wycieczki edukacyjne,
 • Opieka świetlicowa od 7.00 do 18.00
 • Wiele zajęć dodatkowych odpowiednio dobranych do klas 1-3 oraz 4-8 (edukacyjne, sportowe, artystyczne)

Zajęcia dodatkowo płatne prowadzone na terenie szkoły:

 • Akademia Sportowca
 • Rysunek 3D
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Judo
 • Szachy
 • Legorobotyka i programowanie
 • Logopeda – zajęcia indywidualne z dziećmi

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.  Daniel Goleman

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Inteligencja emocjonalna to również umiejętności społeczne, umiejętność współpracy w grupie, zdolność radzenia sobie ze stresem. To również motywacja i sumienność, które będą procentować w przyszłości. IE to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy.

 

czytaj więcej …

 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem.” Konfucjusz

Przez eksperyment, obserwację i działanie uczniowie dowiadują się, co to jest topnienie, krzepnięcie, parowanie, dlaczego wulkany wybuchają, jak wytworzyć dwutlenek węgla, że dwutlenek węgla gasi płomień, że mieszając ciecze o różnych gęstościach można zaobserwować niesamowite zjawiska, jak zbudować pojazd marsjański itp.

W ten praktyczny sposób, już od pierwszej klasy, przekazujemy uczniom wiedzę z zakresu fizyki, chemii i przyrody, bo najważniejsze to zainteresować i pobudzić do myślenia.

 

czytaj więcej

W Koperniku kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są zróżnicowane i dynamiczne, aby maksymalnie skupić uwagę uczniów. Dzieci już od pierwszej klasy uczą się piosenek i wierszyków, rysują, kolorują, piszą po śladzie, czytają globalnie, przygotowują projekty i prezentują je przy tablicy, pracują indywidualnie i w grupach.

Korzystamy dużo z nowoczesnych narzędzi, jak tablica interaktywna, robimy quizy przez internet, które uczniowie bardzo lubią i do których chętnie się przygotowują.

Lekcje są ciekawe i efektywne, już po pierwszym roku nauki dzieci bardzo dużo potrafią.

czytaj więcej

Język hiszpański to drugi język podstawowy w Koperniku. Lekcje hiszpańskiego rozpoczynamy w 4 klasie szkoły podstawowej.

Array

Kopernik to szkoła z tradycjami, ale ze wsparciem nowych technologii.

Sport to zdrowie i doskonała zabawa!

W Koperniku już od pierwszej klasy nad rozwojem psychofizycznym dzieci pracuje wykwalifikowany nauczyciel w-fu. Uczy naszych uczniów gier zespołowych, ćwiczeń ruchowych oraz gier zespołowych. Dzięki lokalizacji szkoły na obrzeżach Warszawy możemy korzystać z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na przyszkolnym boisku i placu zabaw. Pani Sylwia Wężgowiec to nie tylko doskonały specjalista, trener aerobiku i siatkówki, ale również dobry duch naszej szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu zarówno rodzice jak i dzieci doskonale spędzają czas podczas imprez integracyjnych i okolicznościowych. Podczas zajęć w-fu nasze dzieci ćwiczą akrobatykę, zumbę, taniec, gry zespołowe i drużynowe, pływają na basenie, a zimową porą jeżdżą na łyżwach. Zajęcia sportowe w Koperniku są zawsze ciekawe, dzięki czemu są ulubionymi zajęciami dzieci.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

O tym jak ważne jest zdrowe odżywianie i co jeść, by mózg pracował na pełnych obrotach uczymy naszych podopiecznych. Chcemy by świadomie wybierały produkty żywnościowe, znając ich wartości odżywcze oraz znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Chcemy  wypracować zdrowe nawyki, które zaowocują w dorosłym życiu.

Projekty to samodzielne lub grupowe prace uczniów przygotowywane albo w szkole, albo w domu. Ideą takiej pracy jest nauka przez działanie, nauka „burzy mózgów” i pracy w grupie, to również ćwiczenie trudnej umiejętności prezentacji przed gronem osób. Pracując w taki sposób mamy pewność, że uczeń porządkuje i pogłębia wiedzę, staje się samodzielny, potrafi rozwiązywać problemy, współpracować w grupie i ćwiczy kreatywność.

Aktualności z życia ucznia

Rekomendacje rodziców

zostaw swoją opinię

Zapisz swoje dziecko do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

formularz zgłoszenia