Inteligencja
Emocjonalna
Szalony
Naukowiec
Angielski
Projekty

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie

Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

-Konfucjusz

Wiemy jak sprawić by nauka była przyjemnością

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

Jesteśmy Szkołą przyjazną i bezpieczną, zorientowaną na ucznia. Zapewniamy opiekę kompetentnych, życzliwych, ale i wymagających nauczycieli. W Koperniku rozwijamy talenty, nie uśredniamy, rozwijamy w dzieciach ciekawość oraz pasję do nauki i zdobywania wiedzy. Najważniejsze atuty naszej szkoły to:
 • wysoki poziom nauczania, w wyniku którego zapewniamy wysoki rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka już od pierwszej klasy. Uczymy dzieci samodzielnie i twórczo myśleć, umieć krytycznie analizować docierające informacje, posiadać własne marzenia i umieć je realizować.
 • bezpieczeństwo, rozumiane, jako stworzenie takich warunków dziecku, aby czuło się tu bezpiecznie, przyjaźnie i chętnie przychodziło do szkoły. Nasza szkoła jest wolna od przemocy fizycznej i psychicznej, która może się zdarzać wśród dzieci w dużych placówkach. Uczniowie już od pierwszej klasy uczeni są empatii, tolerancji, poszanowania opinii innych oraz prawa do własnego zdania
 • wychowanie w poszanowaniu wartości, w oparciu o szacunek do siebie i drugiego człowieka. Pracujemy w taki sposób, aby nasi uczniowie byli świadomi swego pochodzenia, szanowali tradycje i kulturę, zwracali uwagę na potrzebujących, mieli świadomość tego, że każdy człowiek jest w stanie nawet przez drobne działania zmieniać świat wokół siebie.
Wierzymy, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, tradycyjne wartości przekazywane uczniom są stabilnym fundamentem. 

Dlaczego KOPERNIK to dobry wybór?

Opłaty

Wpisowe1500 zł *
Czesne płatne przez 10 m-cy1100 zł
Czesne płatne za rok z góry(1100 x 10) – 5% zł
Śniadanie, obiad, podwieczorek12 zł / dzień
Zniżka na rodzeństwo ( szkoła / przedszkole)-10% / każde dziecko

*) dla dzieci z KIDI opłata pomniejszona o wartość wpisowego wpłaconego w przedszkolu.

W ramach czesnego

 • Rozszerzona edukacja wczesnoszkolna
 • Rozszerzony język angielski
 • Szalony Naukowiec
 • Szachy
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Rozszerzona muzyka
 • Zajęcia komputerowe
 • Projekt
 • Opieka psychologiczna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wycieczki edukacyjne, (co najmniej 2 w roku)
 • Opieka świetlicowa do 18.00

Zajęcia dodatkowe:

 • Język niemiecki
 • Piłka nożna – prowadzona przez klub Jedność Żabieniec
 • Plastyka z malarzem
 • Basen – nauka pływania (dla klasy 2 w pierwszym semestrze, obowiązkowy i bezpłatny)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Ceramika – lepienie i wypalanie z gliny, rozwój manualny
 • Pianino – zajęcia indywidualne
 • Taniec (balet, hip-hop, modern jaz) – prowadzony przez Szkołę Tańca i Baletu „Maestro”
 • Judo – zajęcia z instruktorem Szogun
 • Karate – zajęcia z instruktorem z klubu Bushi
 • Logopeda i psycholog – zajęcia indywidualne z dziećmi / integracja sensoryczna

”Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”.  Daniel Goleman

Rozwijamy w dzieciach wiarę we własne siły, poczucie własnej wartości, empatię i zdolność wyrażania własnego zdania. Inteligencja emocjonalna to również umiejętności społeczne, umiejętność współpracy w grupie, zdolność radzenia sobie ze stresem. To również motywacja i sumienność, które będą procentować w przyszłości. IE to rozumienie siebie i innych. Ważne jest to, co wiemy, ale jeszcze ważniejsze, jacy jesteśmy.

 

czytaj więcej …

 

emotions

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem.” Konfucjusz

Przez eksperyment, obserwację i działanie uczniowie dowiadują się, co to jest topnienie, krzepnięcie, parowanie, dlaczego wulkany wybuchają, jak wytworzyć dwutlenek węgla, że dwutlenek węgla gasi płomień, że mieszając ciecze o różnych gęstościach można zaobserwować niesamowite zjawiska, jak zbudować pojazd marsjański itp.

W ten praktyczny sposób, już od pierwszej klasy, przekazujemy uczniom wiedzę z zakresu fizyki, chemii i przyrody, bo najważniejsze to zainteresować i pobudzić do myślenia.

 

czytaj więcej

czerwiec-kopernik-szalony-naukowiec

W Koperniku kładziemy bardzo duży nacisk na język angielski. Lekcje angielskiego odbywają się codziennie, są zróżnicowane i dynamiczne, aby maksymalnie skupić uwagę uczniów. Dzieci już od pierwszej klasy uczą się piosenek i wierszyków, rysują, kolorują, piszą po śladzie, czytają globalnie, przygotowują projekty i prezentują je przy tablicy, pracują indywidualnie i w grupach.

Korzystamy dużo z nowoczesnych narzędzi, jak tablica interaktywna, robimy quizy przez internet, które uczniowie bardzo lubią i do których chętnie się przygotowują.

Lekcje są ciekawe i efektywne, już po pierwszym roku nauki dzieci bardzo dużo potrafią.

czytaj więcej

0021

Projekty to samodzielne lub grupowe prace uczniów przygotowywane albo w szkole, albo w domu. Ideą takiej pracy jest nauka przez działanie, nauka „burzy mózgów” i pracy w grupie, to również ćwiczenie trudnej umiejętności prezentacji przed gronem osób.

Pracując w taki sposób mamy pewność, że uczeń porządkuje i pogłębia wiedzę, staje się samodzielny, potrafi rozwiązywać problemy, współpracować w grupie i ćwiczy kreatywność.

Array

budowle-projekt

Kopernik to szkoła z tradycjami, ale ze wsparciem nowych technologii.

20150212-web-0004

Sport to zdrowie i doskonała zabawa!

W Koperniku już od pierwszej klasy nad rozwojem psychofizycznym dzieci pracuje wykwalifikowany nauczyciel w-fu. Uczy naszych uczniów gier zespołowych, ćwiczeń ruchowych oraz gier zespołowych. Dzięki lokalizacji szkoły na obrzeżach Warszawy możemy korzystać z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu na przyszkolnym boisku i placu zabaw. Pani Sylwia Wężgowiec to nie tylko doskonały specjalista, trener aerobiku i siatkówki, ale również dobry duch naszej szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu zarówno rodzice jak i dzieci doskonale spędzają czas podczas imprez integracyjnych i okolicznościowych. Podczas zajęć w-fu nasze dzieci ćwiczą akrobatykę, zumbę, taniec, gry zespołowe i drużynowe, pływają na basenie, a zimową porą jeżdżą na łyżwach. Zajęcia sportowe w Koperniku są zawsze ciekawe, dzięki czemu są ulubionymi zajęciami dzieci.

pilkarze
Anna Wicha-Gmurczyk
Sekretarz szkoły
Anna Wicha-Gmurczyk
Natalia Doba
Opiekun świetlicy
Natalia Doba
mariola_jankowska
Kierownik świetlicy
Mariola Jankowska
ksiadz
Nauczyciel religii
Ks. Robert Zyśk
ornitolog
Nauczyciel przedmiotu „Szalony Naukowiec”
Marcin Siuchno
Katarzyna Chenczke Woźniak
Nauczyciel muzyki
Katarzyna Chenczke Woźniak
Aneta Babiuk-Masalska
Nauczyciel Inteligencji Emocjonalnej, psycholog
Aneta Babiuk – Massalska
Sylwia Weżgowiec
Nauczyciel wychowania fizycznego
Sylwia Weżgowiec
Monika Wieteska
Nauczyciel języka angielskiego
Monika Wieteska
Anna Piersa
Wychowawca klas I-III
Anna Piersa
Mariusz Tkaczyk
Wychowawca klas I-III
Mariusz Tkaczyk
Olga Niewiadomska
Wychowawca klas I-III
Olga Niewiadomska
Paulina Kamińska
Wychowawca klas I-III
Paulina Kamińska
Agnieszka Dec
Wychowawca klas I-III, prowadzi nadzór pedagogiczny w szkole
Agnieszka Dec
dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły
Leszek Sankowski

W zdrowym ciele zdrowy duch!

O tym jak ważne jest zdrowe odżywianie i co jeść, by mózg pracował na pełnych obrotach uczymy naszych podopiecznych. Chcemy by świadomie wybierały produkty żywnościowe, znając ich wartości odżywcze oraz znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Chcemy  wypracować zdrowe nawyki, które zaowocują w dorosłym życiu.

stolowka-szkola

Szachy to jedna z najstarszych i najbardziej znanych gier na świecie. Dzieci chętnie w nią grają, nie zauważając nawet, że przy okazji zabawy "drewnianym wojskiem":- rozwijają się intelektualnie - dziecko poznaje dyscyplinę, której istotą jest samodzielne myślenie - rozwijają umiejętność logicznego myślenia, uczą się planowania i przewidywania - każdy ruch pociąga za sobą określone konsekwencje - rozwijają aktywność twórczą - wszelkie próby naśladowania przeciwnika, czy innych graczy są skazane na niepowodzenie, każdy ruch wymaga więc kreatywności - rozwijają koncentrację  i spostrzegawczość - gracz nie może skupiać  się na jednym fragmencie planszy, musi postrzegać ją jako spójną całość.

szachy-web-0007

Aktualności z życia ucznia

Rekomendacje rodziców

Kadra w Koperniku to największy walor tej szkoły. Indywidualne podejście do ucznia i czas jaki poświęcają dzieciom, czyni to miejsce ciepłym i przyjaznym dzieciom.
Szkoła im. Mikołaja Kopernik to miejsce, które wspiera dzieci i rodziców. Dba o rozwój kreatywności i podsyca ciekawość świata. Uczy adaptacji do nowych warunków i radzenia sobie z pierwszymi problemami. Głęboko wierzę, że jest to stabliny start dla moich chłopców.
zostaw swoją opinię

Zapisz swoje dziecko do Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

formularz zgłoszenia